Praktyka Programowania

Unit tests, TDD, Nose, Code Coverage
(10.01.2013)

Dlaczego Python ?

Agile Manifesto

XP, Scrum, TDD, BDD, SpecByExample...

Manifest
Kent Beck's TDD By Example Book Cover
Clean code that works - now.
Unit Test A unit is the smallest testable part of an application.
xUnit W uproszczeniu:
Jest to konkretna architektura systemu testów.

Proces

Co? Jak? Gdzie?

Red

Green

Refactor

while True:
  pisz_testy()
  uruchom_testy()
  pisz_kod()
  uruchom_testy()
  popraw_jakosc_kodu()
  uruchom_testy()
  if program_skonczony():
    break

Zalety

Wady

Mity

Live Coding

Co dalej?

Acceptance Testing,
Behaviour Driven Development,
Specification By Example

Dziękuję za uwagę ☺ !